Struktur Kepengurusan

Kepengurusan Griya Jati Rasa

Gambar diatas menggambarkan struktur kepengurusan dari Yayasan Griya Jati Rasa periode tahun 2022-2027.

Rapat membahas pengubahan stuktur kepengurusan telah dilakukan pada bulan maret 2022 oleh Dewan Pembina, Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus yayasan.  Hasil rapat memutuskan untuk memberhentikan kepengurusan sebelumnya dan membentuk kepengurusan baru untuk lima tahun kedepan. Menindaklanjuti keputusan rapat ini, pengurus kemudian menghubungi notaris terkait. Hal ini dilakukan untuk mengurus pengubahan kepengurusan secara hukum. Sehingga diharapkan Kementrian Hukum dan Ham Republik Indonesia dapat mencatatkan kepengurusan yang baru.

 

Legalisasi Perubahan Kepengurusan

Setelah mengumpulkan syarat-syarat sesuai yang diminta, notaris kemudian mendaftarkan perubahan pada secara online pada kanal yang terdaftar. Sebelum diunggah, pengurus hadir menghadap notaris, untuk mendengarkan akta perubahan kepengurusan dan menandatangani akta tersebut dihadapan notaris. 

Hadir dihadapan notaris pada saat penandatanganan adalah Ibu Dra. Istiatun selaku anggota Dewan Pembina yang diberik kuasa untuk mewakili Ibu Farsijana Adeney Risakotta, Ph.D selaku Ketua Pengurus, Ibu Maria Julia Anes selaku Sekretaris Pengurus dan Sdri. Pujiastuti selaku Bendahara Pengurus.